Yabancı Uyruklu Öğrenci

"Yabancı Uyruklu Öğrenci", her derece ve daldaki eğitim kurumlarında öğrenim gören veya Türkçe kurslarına katılan T.C. uyruğunda bulunmayan kişiyi ifade etmektedir.


Yabancı Uyruklu Öğrenci

I. GENEL KOŞULLAR
Başvuracak Adaylar:

a)  Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1)Yabancı uyruklu olanların,

2)Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma iznialanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının TürkVatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibiolduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde "(1) Türkiyeiçinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türkvatandaşıdır." hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların TürkVatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3)Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin/budurumdaki çift uyrukluların,

4)T.C. uyruklu olup orta öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkedetamamlayanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarındatamamlayanlar dahil)

5)KKTC uyruklu olup; KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de orta öğrenimini tamamlayanGCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005­2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselerekayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya olacakların başvuruları kabuledilir.

b)  Adaylardan;

1)T.C. uyruklu olup orta öğreniminin tamamını Türkiye'de veya KKTC'de tamamlayanların,

2)KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005­2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya olacaklar hariç),

3)1. maddenin numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların (orta öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar/orta öğreniminin tamamınıKKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),

4)Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerindebitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005­2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselerekayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5)Türkiye'deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye'de bulunan yabancı liselerdeöğrenim gören TC uyruklu olan veya 1. maddenin b numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TColan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmez.

II.  BAŞVURU ŞARTLARI

Eğitim­-Öğretim yılı için adayların aşağıdaki tabloda belirtilen şartlardan en az birini sağlamaları gereklidir.


Başarı Şartı Tablosu

                                                                                                           

S.No

 SINAV VEYA DİPLOMA TÜRÜ

BAŞARI ŞARTI

1

  SAT 1 sınavı

En az 1000 toplam puan ve en az 500 matematik puanı almak.

2

  GCE ( A level )sınavı

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesine sahip olmak.

3

 Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavları

Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerde alınan sınav not ortalaması en az 75 olmak.

4

 Uluslararası Bakalorya diploması

Diploma notu en az 25 olmak.

5

 Irak Al­Edadiyah

En az 70 puan almak.

6

 ABITUR sınavı

En fazla 4 puan almak.

7

 ACT ( Amerikan College Test ) sınavı

Fen (Science reasoning), matematik(math) ve toplam puan olarak en az 21 puan almak.

8

 Lübnan'da yapılan Bakalorya(Baccalaureat Libanais) sınavı

Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu 100 üzerinden en az 65 olmak.

9

 Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılanÜniversite giriş sınavı (Gaokao)

Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 480 puan almak

10

  Suriye'de yapılan Al­Shahada ­AlThanawiyya(Baccalaureante)sınavı

Fen dalında (Scientific Stream) 240  üzerinden, Mühendislik Fakültesi bölümleri için en az 170, eşit ağırlıklı puana göre

öğrenci alan  sözel bölümler için en az 160 puan, sosyal puana göre öğrenci kabul eden bölümleriçin sözel bölümlerden en az 150 puan almak.

11

İran'da lisediploma notu ( Diplome Debirestan)

Ortalaması en az 13/20 ve Pişdaneşgahi bitirme notu en az 13/20

12

 TQDK sınavı ( Azerbaycan Üniversite Giriş Sınavı

En az 300/700 puan.

13

 TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığıUluslararası

bilim olimpiyatları

Altın, gümüş ve bronz madalya almış olmak.

14

 Libya'da yapılan Al­Shahada­ AlThanawiyya (Baccalaureate) sınavı

Fen dalında (Scientific Stream) 240  üzerinden, Mühendistik Fakültesi 

bölümleri için en az  185, diğer bölümler  için en az 170 puan almak

15

 Orta öğretim puanı ile gelen adaylar

Tam notun en az %60'ına sahip olmak

16

 Bu listede yer almayan ve üniversite tarafından kabul edilecek diğer sınavlar

Üniversite tarafından başarılı olarak değerlendirilmek.


III.  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER


   1)   Başvuru Formu.

2)  Lise diplomasının onaylı fotokopisi.(okumuş oldukları lisedeki dersleri ve not belgeleri lise müdürlüğünce onaylı İngilizce yada Türkçe olmalıdır),

3)  Pasaport fotokopisi (onaylı),

4)  1 adet Fotoğraf (4,5X6 ebadında son altı ay içinde önden çekilmiş)

5)  T.C. veya KKTC vatandaşları için Nüfus Cüzdan fotokopisi.

Bölümümüz ile ilgili detaylı bilgiyi Birim Koordinatörümüz Öğr. Gör. Gökhan YİĞİT'ten alabilirsiniz.

Öğr. Gör. SONER KÜNÇ
Güncelleme : 29.11.2017 13:04:00