Sınav Ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ara sınavdan alınan puanın %40'ı, final sınavından alınan puanın %60'ı alınarak başarı puanı hesaplanır. Ders geçme not ortalaması en az 60´tır.

Öğr. Gör. SONER KÜNÇ
Güncelleme : 29.11.2017 12:40:50