Mezuniyet Koşulları

Ön lisans derecesi elde edebilmek için, öğrencinin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Ayrıca 30 iş günlük "Yaz Stajı" da başarı ile tamamlanmış olmalıdır.

Öğr. Gör. SONER KÜNÇ
Güncelleme : 29.11.2017 12:42:32