Eğitim Öğretim Metodları

Bölümümüzün misyonu: Bilime ve bilimselliğe bağlı, uluslararası düzeyde akademik ve mesleki teknik beceriler ile donatılmış, mesleki ahlaka sahip,  özgüveni yüksek, aydın, hoşgörülü, insani ve etik değerlere saygılı, yüksek performanslı insan gücü yetiştirmektir.

Bu misyon doğrultusunda Örgün (Yüz Yüze) eğitim metodları kullanılmaktadır.

Öğr. Gör. SONER KÜNÇ
Güncelleme : 29.11.2017 12:40:09